نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کانون وکلای دادگستری. وکیل

2 کارشناس مرکز همکاری علمی- بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 پژوهشگر حقوق بشر

چکیده

آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت‌های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت‌های 31 و 34 روبروست چرا که دولت‌ها شیوه‌های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می‌گیرند تا در زمان بروز بیماری‌هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه‌ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند.
در این پژوهش، اسناد بین‌المللی که می‌توانند تعلیق و یا محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته ‌است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه‌های غیرپزشکی در مقابله با بیماری‌ها را در میان مردم گسترش می‌دهد و می‌توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت‌هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona virus and Scope of freedom of expression in the field of public hygiene

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN ESMAEILNASAB 1
  • roya yousefi 2
  • ehsan sheikhzade 3

2 Expert of the Center for Scientific-International Cooperation of the Ministry of Science

3 Human Rights Researcher

چکیده [English]

Citizens' freedom of expression in the field of public health is closely related to other concepts such as national security, public morality, rights and freedoms of others And with justifiable restrictions on its expression by citizens in a number of international instruments, including Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights; Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights; The principles of Syracuse and General Comments 31 and 34 are challenged because governments use a variety of ways to promote public health, In the event of diseases such as corona with a high prevalence, they can carry out coordinated and principled struggles based on global standards. In this study, international documents that could impose suspensions or restrictions on public freedom of expression in the field of public health (such as the outbreak of coronavirus) have been studied in a descriptive-analytical manner, Because the authors of this article believe that absolute freedom of expression in the field of public health promotes many consequences, including promotion of the use of non-medical methods in the fight against diseases among the people And restrictions on freedom of expression in cyberspace, advertising, and news can be imposed or temporarily suspended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Freedom of Expression"
  • "Public"
  • "Health"
  • "Suspension and Restriction"
  • "Coronavirus"