نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین‌الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی‌هایی در نظام حقوق بین‌الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می‌گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین‌الملل کیفری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legality of the Creation of “Safe Zone” in Syrian Northern Borders with Turkey in Accordance with International Law

نویسندگان [English]

  • sattar azizi 1
  • Mohsen Akbari 2

2 Law Department, Humanities Faculty, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Military force of Turkey and Turkey-backed Syrian forces attacked Northeastern Syria on 9 October 2019. The concept of "safe zone" has been used in different terms in International Humanitarian Law. In this article, the legal status of the formation of a safe zone on Syria's Northern borders with Turkey is examined in the light of international law. The main question of this study is that under what conditions, the safe zone is acceptable in international law. Given the fact that the Syrian central government was opposed to the Turkish military invasion and the creation of the zone, and that there was even military conflict between the parties, and regarding the lack of authorization of the Security Council to establish a safe zone in Syria, Turkish military invasion and establishing such a safe zone was contrary to Article 4(2) of the United Nations Charter. On the other hand, Turkey's attempt to resettle Syrian refugees in the claimed safe zone, displaced from other parts of Syria, is being done to the detriment of the Kurdish population of Northeast Syria, and is in violation of international human rights and International criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safe zone
  • Syria
  • Non-intervention
  • use of force
  • Ethnic cleansing
کتاب‌ها
- عزیزی، ستار و همکاران، تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل (همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1390).
- قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، چاپ دوم (تهران: انتشارات شهر دانش، 1389).
- والاس، ربکا و همکاران، حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، چاپ ششم، ویرایش سوم (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1396).
پایان‌نامه
- اسلام پناه، رسول، پاکسازی قومی با تأکید بر پاکسازی قومی کردها در کرکوک عراق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، زمستان (1391).
مقالهها
- امیدی، علی و همکاران، «بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 36، (1396).
- باقری دولت آبادی، علی و همکاران، «آینده سیاسی کردستان سوریه: بیم‌ها و امیدها»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 23، (1396).
- حافظ‌نیا، محمدرضا، «تاثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83 ، (1385).
- ساعد، نادر، «مفهوم تمامیت ارضی در نظم حقوق بین‌الملل»، فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، شماره 7، (1383).
- سردارنیا، خلیل الله و همکاران، «اپوزوسیون سکولار و بحران سوریه»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 2 (1396).
- سلیمی، آرمان و همکاران، «کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 2، (1393).
- شریفیان، جمشید و همکاران، «تعامل و تقابل ایران و ترکیه در بحران سوریه»، فصلنامه امنیت‌پژوهی، شماره 38، (1391).
- عزیزی، ستار، «بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو»، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 33، (1390).
-کرمی، جهانگیر، «گزارشی از تحولات شمال عراق در دهه 1990»، مجله سیاست دفاعی، شماره‌های 20-21، (1376).
- قاسمی، غلامعلی، «چالش‌های اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 33، (1395).
References
Books
- Cassese, Antonio, International Law (Oxford University Press, 2001).
- Gray, Christine, International Law and Use of Force (Oxford University Press, 2008).
- Weisburd, Mark, Use of Force: The Practice of States since Word War 11 (American: Penn State Press, 1997).
Articles
- Akashi, Yasushi, “The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate”, Fordham International Law Journal, Volume 19, Issue 2, (1995).
- Doswald-Beck, Louise, “The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government”, BYIL, No. 56, (1986).
- Gilbert, Geoff  et al, “Creating Safe Zones and Safe Corridors in Conflict Situations: Providing Protection at Home or Preventing the Search for Asylum?” Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, No. 5, (2017).
- Gillard Emanuela-Chiara, “Safe areas: The International Legal Framework”, International Review of the Red Cross, No. 3, (2017).
- Landgren, Karin, “Safety Zones and International Protection: A Dark Grey Area”, International Journal of Refugee Law, Volume 7, Issue 3, (1995).
- Lumsden, Eleanor, “An Uneasy Peace: Multilateral Military Intervention in Civil Wars”, JILP, Vol: 35, No.795, (2003).
- Eian Katz, “Between Here and There: Buffer Zones in International Law”, The University of Chicago Law Review, Vol. 84, (2017).
- Malanczuk, Peter, “The Kurdish Crisis and Allied Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War”, EJIL, Vol. 2, No. 2, (1991).
- Marxsen, Christian, “Territorial Integrity in International Law- It’s Concept and Implication for Crimea”, Heidelberg Journal of International Law, No.75, (2015).
- Mullerson, Rein, “Sources of International Law: New Tendencies in Soviet Thinkings”, The American Journal of International Law, Vol. 83, No. 3, (1989).
- Pentassuglia, Gaetano, “State Sovereignty, Minorities and Self-Determination: A Comprehensive Legal View”, International Journal on Minority and Group Rights, No. 4, (2002).
- Petrovic, Drazan, “Ethnic Cleansing an Attempt at Methodology”, EJIL, No. 5, (1994).
- Wippman, David, “Change and Continuity in Legal Justifications for Military Conflict”, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 27, (1996).
 
Cases
- ICJ Reports 1986.Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
- ICJ Reports 2005.The Armed Activities on the Territory of the Congo Case (Democratic Republic of Congo v. Uganda).
Document
- A/RES/2625 (XXV)24 October 1970.
- A/RES/2131 (XX) OF 21 DECEMBER 1965.
- Final Report of the United Nations Commission of Experts Established Pursunt to Council Resolution 780 – S/1994/674/Annex IV.
- SC/RES/2254 (2015).
- S/RES/819(1993).
-  S/RES/824(1993). 
- S/RES/827(1993).
- S/RES/870(1993).
- S/RES/1674(2006).
Websites