نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه موضوعات غیرسرمایه‌­­گذاری متعددی در حقوق سرمایه­­‌گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه­ گذاری معمولاً چالش­های حقوق بشری و زیست­­ محیطی را به دنبال دارد. سرمایه­­ گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه­ گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست­­ محیطی و اجتماعی تاکید می­کند. در حالیکه اسناد بین­ المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه­ گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه ­کننده سرمایه­ گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمه­ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست­ محیطی و اجتماعی اعلام نموده­اند. سیاست­نامه و دستورالعمل­های تدوین شده توسط میگا، مقرر می‌دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست­ محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می ­گیرند. این آژانس با طبقه ­بندی زیست­ محیطی و اجتماعی فعالیت ­ها بر اهمیت حفاظت از محیط ­زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه ­گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ­ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح ­های سرمایه­گذاری با رویکرد پایداری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Foreign Investment Insurer in Sustainable Investment with Emphasis on MIGA's Practice

نویسنده [English]

  • elnaz nesari

Ph.D, Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, issues non-related to investment have been entered in foreign investment law. Investment may bring about human rights and environmental challenges. Sustainable Investment emphasizes on the necessity of observing environmental and social standards in foreign investment process. While international instruments which are related to foreign investment do not contain legal necessity on foreign investment to conform with sustainability paradigm, foreign investment insurer organs –especially MIGA- provide that the continuance in supporting the project is subject to environmental and social considerations. It is mentioned through MIGA’s Policy on Environmental and Social Sustainability that the agency is obliged to consider environmental issues before deciding to guarantee the project. Importance of protecting the environment is also emphasized by classifying the activities according to environmental and social basis. Emphasis on foreign investment sustainability which is indicated in MIGA’s instruments, regulations and practice encourages investors to conform investment projects to environmental regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign investment
  • foreign investment insurance
  • MIGA
  • sustainable development
  • sustainable investment
کتاب‌
- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل (تهران: سمت، 1394).
مقاله
- نساری، الناز، «سلب مالکیت زیست­محیطی در رویه داوری سرمایه­گذاری خارجی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، جلد 22، شماره (3) (1397).
References
Books
- Crowther, David and Seifi, Shahla, Redefining Corporate Social Responsibility (Bingley: Emerald Group Publishing, 2018).
- Kinsella, Naomi et al., Community Level Assessment of the Impact of Mining (Yogyakarta: INSIS, 2014).
- Mcgroarty, Stephen et al, The World Bank Group A to Z 2016 (Washington, D.C: World Bank Group, 2015).
- Reif, Linda C., The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System, Second Revised Edition (Boston: BRILL NIJHOFF, 2020).
- Romanin Jacur, Francesca, et. Al., Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective (Bpston: Brill – Nijhoff, 2015).

- Schaffer, Richard et al, International Business Law and Its Environment, 10th Edition (Boston: Cengage, 2018).

Articles
- Bonfanti, Angelica, “Sustainable Investment in Natural Resources: How is International Law Doing?”, Questions of International Law, No. 21, (2015).
- Burgi Bonanomi, Elisabeth, “Sustainable Investment in Land in the Global South: What would it Require from a Coherence Perspective?, The Case of Sierra Leone”, Questions of International Law, No. 21, (2015).

- Klarin, Tomislav, “The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues”, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 21, No. 1, (2018).

- Republic, Hellenic and Banka, SA Postova and Istrokapital, SE, “Sovereign Bonds and the Puzzling Definition of Investment in International Investment Law”, ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, Vol. 30, No. 3, (2015).
- Romanin Jacur, Francesca, “Lights and Shadows in the Relationship Between International Law and Sustainable Investments: The Challenges of Natural Resources Grabbing and their Effects on State Sovereignty”, Questions of International Law, No. 21, (2015).
- Seele, Peter and Chesney, Mark, “Toxic Sustainable Companies: A Critique on the Shortcoming of Current Corporate Sustainability Ratings and a Definition of Financial Toxicity”, Journal of Sustainable Finance and Investment, Vol. 7, No. 2, (2017).

- Stolper, Inesa, “Exploration and Extraction of Natural Resources: miga's Role in the Promotion of Responsible Investments in Developing Countries”, in: Francesca Romanin Jacur, et al., Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective (Boston: Brill – Nijhoff, 2015).

 

- Vahabi, Mehrdad, “A Critical Survey of the Resource Curse Literature through the Appropriability Lens”, CEPN Centre d'Economie de l'Université de Paris Nord, No. 14, (2017).

- Valentine, C-Okolo and Afamefuna, J-Ani, “Insurance, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Growing the Nigerian Economy through Risk Management”, International Journal of Innovative Research in Management, Vol. 6, No. 3, (2014).
- Waters, James J., “A Comparative Analysis of Public and Private Political Risk Insurance Policies with Strategic Applications for Risk Mitigation”, Duke Journal of Comparative & International Law, No. 25, (2015).

- Weis, Lael K., “Resources and the Property Rights Curse”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 28, No. 1, (2015).