نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان  از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده  و به فقدان نص استناد نوده است  اما در عین حال به تبعیت از بسیاری  از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته"خود برای تجدید نظر  در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به  دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه  با ان موارد محدود امتناع کرده است  نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان  در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران  برای تجدید نظر  در رای جزئی صادره  در خصوص پرونده معروف به "ب-61"وجود اختیار و صلاحیت  ذاتی را برای خود  در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است  ایجاد چنین صلاحیتی برای  دیوان  به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده است 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revision in International Arbitaration :Practic of Iran-united states Claims Tribunal

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Oloumi Yazdi
year book commerical arbiteriotion