تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد

سعید بیگدلی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 1-21

چکیده
  تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان  امری توجیه  ناپذیر  و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن  اراده ...  بیشتر

آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی

سعید بیگدلی؛ ولی رستمی؛ فضل الله رستمی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 23-40

چکیده
  نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت ...  بیشتر

سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی

محمد شمسایی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 41-68

چکیده
  روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های  بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است ...  بیشتر

واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت

فیصل عامری

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 69-104

چکیده
  واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری  دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان  بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته  و در این خصوص برنامه هایی چون اصل ...  بیشتر

صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر : بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده

حمید رضا علومی یزدی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 105-119

چکیده
  در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان  از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده  و به فقدان نص استناد نوده است  اما در عین حال به تبعیت از بسیاری  از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت ...  بیشتر

دعوای گروه :پاسخی به ضرورت و.جود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی

جواد کاشانی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 121-146

چکیده
  هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و امریکا

حسنعلی موذن زادگان؛ سرویس ضرغام نژاد

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 147-170

چکیده
   دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور ...  بیشتر

نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی

محمدرضا ویژه

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، صفحه 171-202

چکیده
  نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است   بیشتر