نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه پیام نور فردوس

چکیده

تأمین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست­ های مربوطه دارد. اصول حاکم بر  تبلیغات  بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه‌های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه‌ها می‌باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Approach of Monetary Resources and Financing of Elections (Study on Election System of Iran, France, Russia and USA)

نویسندگان [English]

  • Shoja Ahmadvand 1
  • Ferdos Saber Mahani 2

چکیده [English]

Appropriate financing of candidate campaigns has important influence on the security of the electoral system, and prevent financial and political corruptions after obtaining relevant occupations. Although, the important part of electoral law is allocated to principles of election campaigns, the electoral rules of the Islamic Republic of Iran does not pay enough attention to monitoring financial aspects. This brevity triggers lack of determination of extent for campaign costs. On the other hand, because of this absence, the electoral law does not care the sources of these costs, which more or less, is considered in most countries. This paper analyzes and explains necessity of monitoring appropriate providing of financial resources, and setting limitation for campaign funds with comparative study of campaign law in France, Russia and the US. Besides, it presents strategies of improving the financial health of election in Iran. which more or less, is considered in most countries. This paper analyzes and explains necessity of monitoring appropriate providing of financial resources, and setting limitation for campaign funds with comparative study of campaign law in France, Russia and the US. Besides, it presents strategies of improving the financial health of election in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election Law
  • Supervision
  • Financial Resources
  • Cost of Advertising
  • Financing