تحلیل منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Maybe analyze regional powers and South Caucasus basin frạmnṭqh O

نویسندگان [English]

  • zahra pishgahifard 1
  • seyed rahmatolah musavi fard 2