نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

عنوان مقاله [English]

-at Endured in US strategic powers in Asia nwẓhwr

نویسندگان [English]

  • ali bagher dolat abadi
  • sayed ghasem monfared