نویسندگان

1 استاد رووابط گروه بین الملل

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

عنوان مقاله [English]

Examine relationships in the United States and China -pạsyfyḵ Asian region after the September eleven

نویسندگان [English]

  • jalal dehghani firozabadi 1
  • fateme amirir raz 2