بندر گوادر؛ کانال ورود چین به خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Gwadar port ; China will channel inflow Gulf

نویسندگان [English]

  • nozar shafiee 1
  • shahriyar faraji nasiri 2