نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رفتار بازیگران در صحنه بین الملل در خلاء شکل نمی‌گیرد.عوامل و نیروهای فراوانی‌ وجود دارند که در شکل دادن به رفتار از اعتبار برخوردار هستند.رفتار بازیگران دولتی،ملی و فراملی تا حدود وسیعی متأثر از ملاحظات داخلی و بین المللی است.رفتار دارای ابعاد داخلی و بین المللی است که البته این دو دارای وزن یکسان نمی‌باشند.مهمترین عامل داخلی‌ تصور منابع ملی و عامل بین المللی مهم همانا سیستم بین المللی است.از تعامل این دو است‌ که چارچوبی که در بطن آن رفتار شکل می‌گیرد بوجود می‌آید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frameworks Tunb international system and national interests

نویسنده [English]

  • hossein daheshyar