نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اندیشه های ایمانویل کانت در باب صلح پایدار، بر پایه پیش زمینه ها و شرط های قطعی صلح و تفاهم میان ملت ها و دولت ها، ترکیبی از ایده های واقع گرایانه مانند «فدراسیون دولت های آزاد» و هم چنین ایده هایی است که هر چند تحقق آنها آسان به نظر نمی رسد، اما می تواند انگیره ساز پیشرفت نوع بشر در آینده باشد. ایده «جامعه جانشهری» کانت، پس از حدود دو قرن، در «جامعه مدنی جهانی» و «شهروندان جهان» به مثابه دو مفهوم متعلق به دوران معاصر، بازتاب یافته است. در برابر، نظریه «حکومت یگانه جهانی» کانت، امری مشروط است، چرا که به ارتقای سطوح آموزش و فرهنگ انسان ها در گستره گیتی بستگی دارد؛ در غیر این صورت، چنین حکومتی می تواند به خود کامگی و یا فرو پاشی منجر شود. بی تردید، یکی از راه های اصلی نیل به جهان گرایی در تمام جنبه ها، تعامل از رهگذر گفت و گو و همکاری دسته جمعی ژرف، پیوسته و استوار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant and sustainable peace in the world today even Patronage

نویسنده [English]

  • seyad ali mahmoudi