نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسوولیت بین المللی دولت یکی از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل به شمار می رود و در عین حال یکی از مباحثی است که اختلاف نظر دولت ها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد و شاید همین امر موجب گردیده است که با وجود بیش از نیم قرن مساعی پی گیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، هنوز موضوع تدوین قواعد ناظر بر مسوولیت بین المللی دولت به صورت یک کنوانسیون بین المللی الزام آور جامه عمل به خود نپوشد.

عنوان مقاله [English]

Responsible for international government ; Daikundi commission established by international governmental responsibility regarding rights in the United Nations International Organization

نویسنده [English]

  • NOSRATOLLAH HELMI