بررسی و نقد قطعنامه 1701 (اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسراییل و حزب اله لبنان از منظر حقوق بین الملل

محمدرضا ضیایی بیگدلی

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 7-19

چکیده
  کشور لبنان در ژوییه 2006 بار دیگر با یک جنگ ناخواسته مواجه شد. ماجرا با گروگان گیری دو سرباز اسراییلی آغاز شد. هدف اصلی اسراییل از حمله به جنوب لبنان، از بین بردن قدرت آتش حزب اله و خلع سلاح آن بود، اما گروگان گیری دو سرباز خود را بهانه حمله قرار داد. متعاقب حمله اسراییل، ارتش حزب اله در مقام دفاع مشروع، حملات سختی علیه اسراییل معمول داشت. ...  بیشتر

شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما

منصور جباری

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 19-47

چکیده
  مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد. این مقاله کنوانسیون مزبور را ...  بیشتر

ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران

ولویون رضا

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 47-63

چکیده
  ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان ...  بیشتر

سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا

مهریار داشاب

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 63-91

چکیده
  مجازات اعدام از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و صاحبنظران بوده است و هم اکنون نیز یکی از مسایل بحث برانگیز حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. با توجه به تحولاتی که در عرصه حقوق بشر رخ داده است. امروزه در جهان حرکتی برای الغای این مجازات آغاز شده است که سازمانهای بین المللی آن را هدایت و رهبری می کنند. در کنار سازمانهای بین المللی عام همچون ...  بیشتر

تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی

اکبر میرزانژادجویباری

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 91-119

چکیده
  عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد ...  بیشتر

اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)

محمد صقری

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 119-139

چکیده
  توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام ...  بیشتر

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه

مجتبی مروت

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 139-179

چکیده
  با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت ...  بیشتر

مسوولیت بین المللی دولت؛ طرحهای تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در باب مسوولیت بین المللی دولت

نصرت اله حلمی

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، صفحه 179-206

چکیده
  مسوولیت بین المللی دولت یکی از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل به شمار می رود و در عین حال یکی از مباحثی است که اختلاف نظر دولت ها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد و شاید همین امر موجب گردیده است که با وجود بیش از نیم قرن مساعی پی گیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، هنوز موضوع تدوین قواعد ناظر بر مسوولیت بین المللی دولت به ...  بیشتر