نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
از آنجایی که مفروضات و گزاره‌های ما می‌توانند در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بین‌الملل مؤثر باشند، بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بین‌الملل مؤثر است.تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بین‌الملل ارائه می‌کنند که با نگاه سنتی ما نسبت به مقولات مزبور متفاوت است.در حالی‌که رئالیسم برای بقای دولتها و تأمین منافع ملی، به جغرافیا به صورت منبع عمده قدرت می‌نگرد، لیبرالیسم ضمن تأکید بر نیاز به دسترسی آزاد منابع در چارچوب اقتصاد جهانی، به فاجعه‌های زیست محیطی کمک زیادی کرده است.از منظر بوم شناختی افراطی، خط اصلی نظریه روابط بین‌الملل، فرآیندها و هنجارهای بین‌المللی را به گونه‌ای تعریف کرده است که به صورت بنیادی با اصل توسعه پایدار منافات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Green politics and international environmental approach

نویسنده [English]

  • SEYED ABDOLALI GHAVAM