سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی

سید عبدالعلی قوام

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 7-21

چکیده
    از آنجایی که مفروضات و گزاره‌های ما می‌توانند در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بین‌الملل مؤثر باشند، بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بین‌الملل مؤثر است.تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بین‌الملل ارائه ...  بیشتر

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

ابوالقاسم طاهری

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 21-55

چکیده
  در این مقاله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در کانون توجه خاص قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکتها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و مشکلات اصل 81 قانون اساسی ...  بیشتر

امنیت ملی در جهان سوم

احمد ساعی

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 55-91

چکیده
  بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بین‌الملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده می‌شود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونه‌ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی ...  بیشتر

اتحادیه اروپا و چالشهای نوین امنیتی در خاورمیانه

اصغر جعفری ولدانی

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 91-111

چکیده
  اتحادیه اروپا به تازگی با چالشهای نوین امنیتی از ناحیه خاورمیانه روبرو شده است که یا در گذشته اصلا وجود نداشته و یا به شدت و حدت کنونی نبوده است.این امر اتحادیه اروپا و همچنین ناتو را بر آن داشته تا این تهدیدات را جدی بگیرند و تمهیداتی را برای مقابله با آن اتخاذ کنند.انفجارات مادرید در 11 سپتامبر 2004 و انفجارات مرگبار لندن در 7 ژوئیه 2005 ...  بیشتر

تأملی نظری در تکوین دولت صهیونیستی

،شجاع احمدوند

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 111-125

چکیده
    نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می‌تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد.تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسائل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و...اندیشمندان مختلف را به تأملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت.در این میان، دو رهیافت سرزمین‌گرا و دولت‌گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته ...  بیشتر

نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری

پیمان وهاب پور

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، صفحه 125-150

چکیده
  از آغاز همگرایی اروپایی با تأسیس جامعه ذغال و فولاد در سال 1952، تا شکل‌گیری اتحادیه اروپائی، نقش‌آفرینی این نهاد بین‌المللی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه روابط بین‌المللی بوده است.فقر نظریه‌های سنتی و خرد گرا در تبیین این امر مناقشه مذکور را هرچه بیشتر افزایش داد و کمکی به حل مسأله نکرد.تأکید بیش از حد آنها بر قدرت نظامی و دولت ...  بیشتر