نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود . در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود ، نسبت به واقعیت وجودی ، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود ؛ چه دیدگاه هایی همچون جبرگرایی و نسبی گرایی اصولا در پی انکار تکوین جرم از سوی عمل و اراده انسان هستند و یا در نقطه مقابل آنها ، هنجارگرایان جرم را در حد یک رفتار معمولی در کنار سایر رفتارهای انسان قرار می دهند . فارغ از واقعیت وجودی جرم ، با در نظر گرفتن تاریخ حقوق کیفری ، محاکمه حیوانات یا اشیاء و یا در حال حاضر با تعیین مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، نمی توان ادعا داشت که جرم صرفا یک واعقتی انسانی دارد ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

reality crime

نویسنده [English]

  • HASSAN ALIPOOR