نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
مفهوم جامعهء بین الملل به گروهی از دولتها اشاره می‌کند که در منافع و ارزشهای‌ خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بین المللی مشارکت می‌نمایند.نهادهایی که گفته‌ می‌شود در ایجاد و حفظ نظم دارای نقش هستند،عبارتند از:حقوق بین الملل،دیپلماسی، سازمانهای بین المللی و موازنهء قدرت.براساس این رویکرد،تلاشهایی که برای تقسیم‌ دوگانهء سیاست داخلی(جایی که در آن سلسله مراتب و نظم حاکی است)و روابط بین الملل(در شرایط وجود سیاست قدرت و حالت آشوب‌زدگی)صورت می‌گیرد، محکوم به شکست است. مکتب انگلیسی،مفهوم جامعهء بین الملل را در کانون نظریه‌پردازی خود پیرامون روابط بین الملل مدرن قرار می‌دهد،اما این رویکرد کلی‌گرایانه است،زیرا تصویری از روابط بین الملل را در معرض نمایش می‌گذارد که در آن،کل از اهمیت بیشتری نسبت به اجزاء که دولتهای مستقل تشکیل‌دهندهء آن هستند،برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ILO international community policy analysis on international framework

نویسنده [English]

  • ABDOLALI GHAVAM