نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود بکار می‌گیرند.این مقاله به بررسی انواع شرط حفظ مالکیت( Retention of Title Clause ) در حقوق انگلستان به‌عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای فروشنده‌ایکه ثمن را دریافت نکرده است و مقایسه آن با نهادهایی مثل«خیار تفلیس»در حقوق ایران پرداخته و امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و سایر راهکارهایی با نتیجه مشابه‌ را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Retain ownership requirement in contracting SELL ( review implementation Kingdom Rights in Iran )

نویسنده [English]

  • HAMIDREZA OULOMI YAZDI