نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شواهد زیادی بر این دلالت می‌کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار می‌شود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان‌ لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است.به عبارت‌ دیگر،به صرف میل یا عقیده نه می‌توان دموکراسی ایجاد کرد،و نه حتی می‌توان از دموکراسی گریخت.مهم مبانی تضعیف یا تقویت‌کننده اجتماعی و اقتصادی است که‌ وجود یا عدم دموکراسی را-اگرنه ایجاد،دست‌کم-تسهیل می‌کند.ارتباط بین توسعه‌ اقتصادی و توسعه سیاسی به‌طور کلی مورد تأیید است،اما دربارهء سازوکار این ارتباط، اجماعی وجود ندارد.مقاله حاضر در پی بررسی تبیینهای مختلف در این مورد،و ارائه‌ یک پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bar mtghyrhạy effective development of democracy

نویسنده [English]

  • mahbobe paknia