جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدار گرایی

شجاع احمدوند

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 5-25

چکیده
  این مقاله بین دو وجه عمده از اسلام تفکیک قایل است:اسلام به عنوان دین و محصول‌ وحی،و اسلام به عنوان قدرت و محصول سنت تاریخی.در نوع نخست،اسلام مبتنی بر وحی‌ بدون هرگونه چالشی مورد اعتقاد قلبی همهء مسلمانان قرار گرفت،اما در خصوص نوع دوم که‌ بنا به اقتضائات محیطی و تاریخی نوع خاصی از ساختار قدرت-که شکل آن در قرآن و سنت‌ مشخص نشده است-بر ...  بیشتر

جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی

ابراهیم برزگر

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 25-47

چکیده
  مفروض این مقاله آن است که جهانی شدن پدیده‌ای قدیمی و ادامهء همان فرایند مدرنیزاسیون‌ جهان است.هرچند متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قطب رقیب و مزاحم ایالات‌ متحده امریکا،روند جهانی شدن شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و همین شتاب‌گیری آن را به عنوان‌ پدیده کاملا جدیدی جلوه‌گر ساخته است.مؤلف دو نمونه و دو موج از جهانی شدن ...  بیشتر

متغیرهای مؤثر بر رشد دموکراسی

محبوبه پاک نیا

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 47-77

چکیده
  شواهد زیادی بر این دلالت می‌کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار می‌شود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان‌ لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های ...  بیشتر

اسلام گرایی در فلسطین و زمینه های آن

اصغر جعفری ولدانی

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 77-97

چکیده
  اسلام‌گرایی در فلسطین زمینه‌های متعددی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری،ناامیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان،سرخوردگی از کشورهای عربی،اخراج نیروهای‌ اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی.در این مقاله پس از بررسی زمینه‌های یادشده،دربارهء جنبشهای اسلام‌گرا ...  بیشتر

بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل

همایون حبیبی

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 97-121

چکیده
  سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم ...  بیشتر

مبانی ایده اصلاح

سید مرتضی مردیها

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 151-179

چکیده
  گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح‌ کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی‌ شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری ...  بیشتر

رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی

سید حسن میر فخرایی

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، صفحه 179-201

چکیده
  این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی‌ گذشته و حال می‌پردازد.در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف‌ در زمینهء رژیم حقوقی این دریا،به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیر پرداخته‌ شود.براساس استدلال این نوشتار،توافقات دو و سه‌جانبه میان این دسته از کشورها می‌رود تا به یک همگرایی حقوقی ...  بیشتر