نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد،ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای‌ امنیت ممکن است.در بخش بعدی مقاله،به محاکمه صدام در دادگاههای ملی و در رأس آن‌ به دادگاه رسیدگی به جرایم حقوق بشردوستانه در عراق پرداخته شده که به احتمال زیاد این‌ محاکمه را انجام خواهد داد.در بخش پایانی،به امکان تبدیل این دادگاه به یک دادگاه مختلط که مرکب از عناصر و قوانین ملی و بین المللی باشد،پرداخته شده و در پرتو سوابق موجود، مطلوبیت چنین دادگاهی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Saddam Hussein trial review idea of International Law

نویسنده [English]

  • homayoon habibi