نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح‌ کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی‌ شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری حقیقت،تغییر فرهنگ حماسی به فرهنگ تراژیک که در آن،قهرمان به انسان‌ معمولی بدل شد و خطرپذیری جای خود را به احتیاطگرایی داد،و نیز تغییرات در واقعیت و هویت طبقاتی در شرایط توسعه اقتصادی که فقر شدید و زمینه تبلیغات دولت‌ستیز را کاهش‌ داد،عواملی بود که سبب این گذار شد.از آنجا که فارق اصلاح و انقلاب،چیزی فراتر از عنصر خشونت است،عدم توجه به تفاوتهای مهم و نیز عدم دقت در ظرافتهای همین تفاوت، ممکن است باعث تزلزل در ایدهء اصلاح شود.ظاهرا اصلاح‌گرایی بر عناصر فکری و ساختاری مهمی متکی است که بناگزیر آن را جایگزین گرایش به تحول انقلابی کرده است، و ربط چندانی به اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن حاکمیت‌های خاص،و نیز ملازمه‌ای با پرهیز مطلق از استقامت ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychiatric reform idea

نویسنده [English]

  • morteza mardiha