نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان‌ کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع‌ دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم‌ بین المللی؛الف)شورا می‌تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید. ب)شورا می‌تواند شروع یا ادامه یک تعقیب و تحقیق را در دیوان،به موجب فصل هفتم‌ منشور به تأخیر اندازد(ماده 16 اساسنامهء دیوان).3-شورای امنیت با تسهیل همکاری‌ بین المللی و معاضدت قضایی،بین دولتها و دیوان،نقش اساسی در اجرای مجازات حبس‌ دارد.4-اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز،می‌تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت باشد. باوجوداین نحوهء ارتباط،شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان،در موارد ذیل می‌تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد:1- تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان،از سوی شورای امینت،استقلال قضایی دیوان را مخدوش‌ می‌سازد،به گونه‌ای که گریز از این بحران،ایجاب می‌کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شود.2-وابستگی دیوان در احراز جرم تجاوز به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر اینکه به استقلال قضایی دیوان آسیب می‌زند، باعث می‌شود که مهمترین جرم بین المللی از تعقیب بازماند.3-دکترین نامحدود بودن‌ صلاحیت شورای امنیت،می‌تواند در کلیه وظایف و صلاحیتهای دیوان اعمال شود.این‌ وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقق عدالت کیفری بین المللی می‌باشد.4-ارتکاب جرایم‌ بین المللی از سوی نیروهایی که از جانب شورای امنیت اعمال زور مشروع می‌کنند و مخالف دول متبوع این نیروها در برابر تعقیب اتباعشان،می‌تواند پروسه تعقیب در دیوان‌ را متوقف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security Council in relation to the International Criminal Court (ICC)

نویسنده [English]

  • shahram barati