نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قانون اولیهء قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد.دیوان بین المللی دادگستری اسلامی‌ هنوز تشکیل نشده است.بنابراین،تأسیس آن کشورهای اسلامی را تحت نظام قضایی‌ بین المللی مشابهی درآورده و می‌تواند باعث تأثیر سیاسی زیادی بر روابط آنها با دولت‌ اسرائیل و مسألهء فلسطین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic International Court of Justice : a step towards an international Islamic legal system

نویسنده [English]

  • michele lombardini