نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان‌ گردید؛به گونه‌ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی،بسرعت در برخی‌ نهادهای منطقه‌ای و از جمله اروپایی و پس از آن در قلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد، مد نظر قرا گرفت و به رسمیت شناخته شد.در این مقاله،ضمن تبیین و تعریف مفهوم عدالت‌ ترمیمی و توضیح برخی انواع روشها و برنامه‌های اجرای آن،چگونگی توسعهء این«الگوی‌ جدید تفکر در امور کیفری»در سطح ملی،منطقه‌ای و بین المللی،نیز به‌طور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Restorative justice ; new pattern of thinking in Criminal Matters

نویسندگان [English]

  • Gabrielle Maxwell
  • Allison Morris