نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

منازعه،همزاد زندگی اجتماعی انسان بوده است و نوع خشونت‌آمیز آن،یعنی جنگ، همواره جنگ یکی از نگرانیهای وی برای ادامه حیات به شمار می‌رود.بنابراین،تلاشهای نظری‌ بسیاری توسط بشر برای توضیح منظم و قانونمند این پدیدهء اجتماعی صورت گرفته که‌ حاصل آن پردازش نظریه‌های مختلف در زمینهء جنگ و صلح و مناقشه و همکاری در روابط بین‌الملل می‌باشد.هریک از این‌رویکردهای نظری براساس مفروضه‌ها و اصول‌ خود،تفاسیر و قرائت‌های مختلفی از این دو پدیده ارائه میدهند. در این نوشتار،سعی می‌شود با توضیح و تشریح نظریه‌های مختلف منازعه و همکاری یا به عبارت دیگر،جنگ و صلح،فرآیند تحول در سیر نظریه‌پردازی در این‌ حوزه واکاوی و تبیین گردد.در چارچوب سطوح تحلیل سه‌گانه در روابط بین‌الملل، نشان داده خواهد شد که نظریه‌های منازعه و همکاری از سطح تحلیل خرد فردی به سوی‌ سطح تحلیل کلان تحول و تغییر یافته‌اند.در این میان،تحولات و دگرگونیهای عینی در عرصه بین‌المللی نقش بسزایی در این تکامل نظری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of the theory of conflict and cooperation in international relations

نویسنده [English]

  • jalal dehghani firoz abadi