نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مورد تبیین پدیدهء انقلابی به‌طور عام و مصادیق آن سخن فراوان گفته شده است؛ سخنان علمی از منظر سیاسی،جامعه‌شناسی و اقتصادی؛از منظر پارادایم‌های علی، ساختاری و کارکردی،و اختیار عاقلانه.اما علیرغم این تنوع،و علیرغم نکات مهمی‌ که درباره«این پدیده در نظریه‌پردازی مختلف عنوان شده است،غالبا و بلکه عموما پدیدهء تحول انقلابی بیشتر یا تماما از منظر وجود مقتضیات آن بررسی شده است،نه از نظر فقدان موانع آن.در حالی که به نظر می‌رسد مقتضیات تحرک انقلابی،کمابیش، همیشه و همه‌جا وجود دارد.آنچه انقلاب را به یک پدیدهء فوق‌العاده کمیاب تبدیل‌ می‌کند،مفقود نبودن مانع است،نه موجود نبودن مقتضی.و نکتهء مهم‌تر این‌که وجود مقتضیات و خصوصا عدم موانع که به حصول یک انقلاب منجر می‌شود،تا حدود زیادی مرهون سلسله‌ای از تقارن‌های تصادفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of symmetry in revolution

نویسنده [English]

  • seyed mortrza mardiha