نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روابط ایران و اسرائیل در واقع نمود برجسته‌ای از پنهان‌کاریهای سیاسی و ظاهرسازیهای عوام‌فریبانه بود. گرچه این‌روابط فراز و نشیبهای بسیاری داشت و معمولا به صورتی کم‌وبیش پنهان برقرار می‌شد،هرگز کاملا قطع نشد و باوجود نارضایتی افکار عمومی داخلی و اعتراضات دولتهای،حدود سی سال دوام‌ یافت.آنچه درپی می‌آید روایتی است مستند از این‌روابط کم‌وبیش پنهان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran and Israel relationship narrated documents Prime Minister (1357 - 1327)

نویسنده [English]

  • ahmad gol mohammadi