اندیشه ارمانگرای غزالی

شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 9-43

چکیده
  بحث نظامهای فکری سیاسی-اسلامی یا ظهور و سقوط این نظامها موضوع مباحث متنوع بوده و اغلب با نگاهی شرقشناسانه به آنها پرداخته شده است.در حالی که به نظر می‌رسد نگاهی درونی و اصالت‌بخش به‌ فرهنگ اسلامی و سنت می‌تواند تبیین تازه‌ای از این مباحث ارائه دهد.از این زاویه فهم و نقد اندیشه سیاسی‌ سنتی ایرانی-اسلامی یکی از اساسی‌ترین تلاشهای ...  بیشتر

مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

ابراهیم برزگر

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 43-79

چکیده
  در این جستار جایگاه مفهوم غایت در نظام و دستگاه اندیشمندان سیاسی و بویژه اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد.غایتی که کمال مطلوب رهر و در راه است و در منتهی‌الیه راه قرار دارد.بدین‌ترتیب،رابطهء استعارهء صراط و راه،با مفهوم غایت در کانون بررسی است استعاره صراط یا مفهوم«غایت»و غایتمندی در مورد صورت نگرفته است.در چنین پیش‌فرضی«اندیشهء ...  بیشتر

روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست وزیری (1357 - 1327)

احمد گل محمدی

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 79-109

چکیده
  روابط ایران و اسرائیل در واقع نمود برجسته‌ای از پنهان‌کاریهای سیاسی و ظاهرسازیهای عوام‌فریبانه بود. گرچه این‌روابط فراز و نشیبهای بسیاری داشت و معمولا به صورتی کم‌وبیش پنهان برقرار می‌شد،هرگز کاملا قطع نشد و باوجود نارضایتی افکار عمومی داخلی و اعتراضات دولتهای،حدود سی سال دوام‌ یافت.آنچه درپی می‌آید روایتی است مستند از این‌روابط ...  بیشتر

با کاروان حله، نخبگان میان وطن گرایی و جهان گرایی

سید مرتضی مردیها

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 109-131

چکیده
  هویت آسیب‌شناختی پدیدهء مهاجرت نخبگان در اتصال دقیق با نوع نگرش مبتنی بر تقسیم جهان به‌ دولت-ملتهاست.این نگرش در حال تغییر است و به همین دلیل آن هویت هم می‌تواند عوض شود.در گذشته وطن به‌معنای زادگاه بود در آینده چه بسا به‌معنای جهان باشد،و این هردو در یک نکته‌ مشترکند.در غیاب دولت-ملت،به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مبانی مدرن هویت ...  بیشتر

مغایرت معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اصغر حقیقی

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 131-155

چکیده
  اگر جه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشد، با این حال همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند. به عبارت دیگر هر دولتی برای کسب منافعی به یک معاهده خاص می پیونند (هرچند که امتیازاتی نیز از دست بدهد. در این میان معاهده CTBT معاهده ای است که جز ضرر برای ایران چیزی به ...  بیشتر

جریان روشنفکری دینی و پارادایم اصلاح (ایران بعد از انقلاب اسلامی)

محمد طاهری

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 155-187

چکیده
  روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه نحله ها و طیف های مختلفی نمود داشت، اما در هر گروه یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت و بتدرسج به خود انسجام بخشید که به جریان روشنفکری دینی موسوم شد، هر چند طیف های مختلفی ...  بیشتر

انسان شناسی فرهنگی - سیاسی از منظر آنتونیو گرامشی
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، صفحه 187-201

چکیده
  آنمچه می‌خوانید بخش سوم از پژوهشی ژرف در مبانی انسان‌شناسی فرهنگی-سیاسی است.بخش اول با عنوان‌"چرخه فرهنگ سیاسی چپ مارکسیست‌"شامل آراء لنین،تروتسکی‌ ولو کاچ در شماره 4 مجله پژوهش حقوق و سیاسیت به چاپ رسید. این بخش اندیشه آنتونیو گرامشی مبارز خستگی‌ناپذیر علیه فاشیسم،را درباره انسان‌شناسی فرهنگی-سیاسی در بر می‌گیرد.گرامشی مارکسیست،بنیان‌گذار ...  بیشتر