نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر جه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشد، با این حال همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند. به عبارت دیگر هر دولتی برای کسب منافعی به یک معاهده خاص می پیونند (هرچند که امتیازاتی نیز از دست بدهد. در این میان معاهده CTBT معاهده ای است که جز ضرر برای ایران چیزی به ارمغان نمی آورد. یکی از این موارد تهدید و تضعیف امنیت ملی ایران است که در این مقاله به آن می پردازیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive guides appeared treaty prohibiting nuclear security with the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • asghar haghighi