حقوق ثبت علائم تجاری : مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Trademark Rights : A Comparative Study in Iran and the World Trade Organization

نویسنده [English]

  • mahdi zahedi