نقش سازمان های ممنطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات :بررسی تجربیات شورای اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

the situation of international journalists in international relatloms with refrence on the situation of iranian journalists

نویسنده [English]

  • roya motamed nezha