مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF THE MEDIA ACCSES TO JUDICAL PROCEEDING AND INFORMATION

نویسنده [English]

  • BAGHER ANSARI