نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آن‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت‌ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می‌نمایند. آن‌ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین‌المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی‌ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می‌نمایند. علاوه بر همه این‌ها، در سال‌های گذشته، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین‌المللی حقوق بشری ایفاء کرده‌اند و دولت‌ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده‌اند، ترغیب نموده‌اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring the Human Rights Implementation by International NGOs

نویسندگان [English]

  • niloofar saeedi
  • pouria askary

چکیده [English]

International human rights NGOs undertake a wide range of activities to monitor the implementation of human rights in all parts of the world. These organizations, inter alia, gather information of human rights violations, protect victims of abuses and also pave the way for cooperation or in some cases encounter with those States or non-state entities which have violated their international commitments and obligations. International NGOs, by shaping the public opinion and provide technical support for human rights education programs, work to promote and protect the international norms of human rights. NGOs, have almost succeeded to stabilize their place in international judicial and criminal system and in many occasions accompany the victims as amicus curiae or even in certain cases they participate in the hearings as the complainant. Furthermore, in recent years, they have had an important role in initiating the formulation of drafts of most of the human rights treaties and have encouraged the States to ratify these international instruments. This article has a descriptive and analytical approach and aims to present an overall overview of the recent developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International NGOs
  • Human Rights
  • National Implementation
  • Monitoring
  • human rights implementation
 الف) فارسی
کتاب‌ها
- زمانی، سیّدقاسم، (1392)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
 - قاسمی، غلامعلی، (1392)،حقوق بین­الملل سازمان­های غیردولتی، چاپ اول، تهران: خرسندی.
 
مقالات
- رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین، (1387)، «حضور سازمان­های غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین­المللی»، فصلنامه حقوق، شماره٢، دوره 38.
- سیمبر، رضا، (1378)،«سازمان­های غیردولتی و نفوذ آن­ها درجامعه جهانی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱٤٧/١٤۸.
 - نواب دانشمند، فریبا، (1386)، «بررسی برخی از روش­های آموزش حقوق بشر»، مجله حقوقی، مرکز امورحقوقی بین­المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری، شماره ۳٧.
-طباطبائی، سیّداحمد، (1382)، «دادگاه اروپایی حقوق بشر: ساختار وصلاحیت­های جدید»، اندیشه­های حقوقی، شماره 5.
-هاشمی، سیّدمحمد، (1382)، «حمایت­ها وتضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و بین­المللی»، تحقیقات حقوقی، شماره 38.
 
 ب) انگلیسی
 
Books
-Amnesty International, (2002), Amnesty International Handbook, London, AI Publications.
 
-Bianchi, Andrea, (2011), The Fight for Inclusion: Non-State Actors and International Law: From Bilateralism to Community Interest Essays in Honour of Bruno Simma, London, Oxford.
 
-Durham, Helen, (2004), From Sovereign Impunity to International Accountability: The Position of NGOs in Gathering Evidence and Giving Witness at International Criminal Trials, New York, United Nations University Press.
-OHCHR, (1995), A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneva,Human Rights Publications.
 
- OHCHR, (2001), Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series N.7. Geneva, Human Rights Publications.
 
-OHCHR, (2010), Working with OHCHR: A Handbook for NGOs,Geneva, Human Rights Publications.
 
- OHCHR, (2015), Commissions of Inquiry and Fact-finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice, Geneva, Human Rights Publications.
 
-UN Non-Governmental Liaison Service, (2007), Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the UN: A Guide, New York, NGLS Publications.
 
Articles
-Bavishi, Raj, (2012), “Procedural Issues Related to the ICJ’s Advisory Jurisdiction”, The Legal Response Initiative, June.
 
-Blitt, Robert Charles, (2004), “Who Will Watch the Watchdogs? HR NGOs and the Case for Regulation”, Buffalo Human Rights Law Review, Vol. 10.
 
-Charnovitz, Steve, (2006), “NGOs and International Law”, The American Journal of International Law, vol.100, No.2.
 
-Davis, David, (2012), “Makers and Shapers”: Human Rights INGOs and Public Opinion”, Human Rights Quarterly, Vol.34, No.1.
 
-Edwards, George E, (2010), “Assessing the Effectiveness of Human Rights NGOS from the Birth of the UN to the 21st Century: Ten Attributes of Highly Successful Human Rights NGOS”, Michigan State Journal of International Law, Vol.18, No. 2.
 
-Lord, Janet E, (2004), “Mirror, Mirror on the Wall: Voice Accountability and NGOs in Human Rights Standard Setting”, Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Vol.5, No.1.
 
-Martens, Kerstin, (2002), “Mission Impossible? Defining NGOs”,International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol.13, No.3.
 
-Martens, Kerstin, (2003), “Examining the (Non-) Status of NGOs in International Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.10, No.2.
-Martens, Kerstin, (2004), “Bypassing Obstacles to Access: How NGOs Are Taken Piggy-back to the UN?”, Human Rights Review, Vol.5, No.3.
 
-Martens, Kerstin, (2006), “NGOs in the UN System: Evaluating Theoretical Approaches”, Journal of International Development, Vol.18, No.5.
 
-Mayer, Lloyd Hitoshi, (2011), “NGO Standing and Influence in Regional Human Rights Courts and Commissions”, Brooklyn Journal of International Law, Vol.36, No.3.
 
-Mertus, Julie, (1999), “From legal Transplants to Transformative Justice: Human Rights and the Promise of Transnational Civil Society”, American University International Law Review, Vol.14, No.5.
 
-Meernik, James, (2012), “The Impact of Human Rights Organizations on Naming and Shaming Campaigns”, Journal of Conflict Resolution, Vol.6, No.2.
 
-Mutua, Makau, (2007), “Standard Setting in Human Rights: Critique and Prognosis”, Human Rights Quarterly, Vol.29, No.3.
 
-Paul, James, (2004), “NGOs and the Security Council”, Global Policy Forum, January.
 
-Pearson, Zoe, (2006), “NGOs and the ICC: Changing Landscapes of International Law”, Cornell International Law Journal, Vol.39, No.2.
 
Documents
-Amnesty International Submission to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on USA, 2014.
 
-Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children Briefing on Iraq for the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2015.
 
-Human Rights Watch Submission to the UN Committee against Torture on Azerbaijan, 2015.
 
- Joint Submission of the Austrian National Council of Disabled Persons and the European Disability Forum on Austria to UN Human Rights Committee, 2015.
 
- Philippine NGOs-Trade Unions Submission to the UN Committee on Migrant Workers, 2014.
 
-UN Doc.E/CN.4/1070,1971.
-UN Doc.A/58/817, 2004.
-UN Doc.S/2014/501, 2014.
-ACHPR.Communication, 340/07, 2007.
-ACHPR.Communication 414/12, 2012.
-CCPR/C/SR. 3225, 2015.
-CRC/C/TKM/CO/2-4, 2015.
-CERD/C/USA/CO/7-9, 2014.
-CEDAW/C/IND/CO/4-5, 2014.
-CMW/C/PHL/CO/2, 2014.
-ECHR 47848/08, 2014.
-ICC-01/05-01/08-466, 2009.
 
پایگاه­های اینترنتی
-www.iccnow.org