مفهوم لایحه قضایی

جواد کاشانی

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 9-27

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7174

چکیده
  در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ...  بیشتر

سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر

نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7175

چکیده
  سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آن‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت‌ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه ...  بیشتر

درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات

مهدی رضایی؛ مهدی مهدوی زاهد؛ مهدی مرادی برلیان

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7176

چکیده
  از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق ...  بیشتر

اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما

مجتبی اشراقی آرانی

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7177

چکیده
  تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب ...  بیشتر

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل

سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7178

چکیده
  با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل ...  بیشتر

دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری

ناصرعلی منصوریان؛ محمد علیپور

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7179

چکیده
  از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج ...  بیشتر

ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟

عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7180

چکیده
  انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می‌شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...  بیشتر

قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر

احسان جاوید؛ صابر نیاورانی

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7181

چکیده
  میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید ...  بیشتر

نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف

کیوان صداقتی؛ محمد جلالی

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، صفحه 199-216

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7182

چکیده
  چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ...  بیشتر