آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-127

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.56622.2518

چکیده
  آزادی ‌بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می‌شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می‌تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند ...  بیشتر

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر

سیدفضل اله موسوی؛ فضل اله جوکار؛ عمران محمدی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 149-173

چکیده
  حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می­تواند به‌عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان‌جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین­المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم‌هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می­شوند نیز در دایره حقوق بشر می­باشند. جمهوری اسلامی ایران ...  بیشتر