جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت

سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 220-242

چکیده
  های کلیدی: جرم، جرم شناسی کلاسیک، جرم شناسی اثباتی، جرم شناسی انتقادی، گفتمان، ذهنیت، قدرت. در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک(روشنگری)، اثباتی(مدرن)و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از ...  بیشتر

واقعیت جرم

حسن عالی پور

دوره 11، شماره 27 ، دی 1388، ، صفحه 111-133

چکیده
    درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود . در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود ، نسبت به واقعیت وجودی ، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود ؛ چه دیدگاه هایی همچون جبرگرایی و نسبی گرایی اصولا در پی انکار تکوین جرم از سوی عمل و اراده انسان هستند و یا در نقطه مقابل ...  بیشتر

واقعیت جرم وئلندثفنگ
دوره 11، شماره 27 ، دی 1388، ، صفحه 111-133

چکیده
    درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود . در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود ، نسبت به واقعیت وجودی ، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود ؛ چه دیدگاه هایی همچون جبرگرایی و نسبی گرایی اصولا در پی انکار تکوین جرم از سوی عمل و اراده انسان هستند و یا در نقطه مقابل آنها ...  بیشتر

مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن

ابوالفتح خالقی

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 93-125

چکیده
  مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده‌ای در جهان یافته است.متقابلا تلاشهایی صورت‌ گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد،کوششهای مزبور توفیق چشمگیری‌ نداشته است.عدم اعتقاد مصرف‌کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات،کاهش درآمد مالیاتی‌ دولتها از محل دخانیات؛نبود کشت مناسب جایگزین؛اشتغالزایی دخانیات در عرصه ...  بیشتر

واقعیت جرم

محمد شریف

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 111-133

چکیده
    درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود . در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود ، نسبت به واقعیت وجودی ، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود ؛ چه دیدگاه هایی همچون جبرگرایی و نسبی گرایی اصولا در پی انکار تکوین جرم از سوی عمل و اراده انسان هستند و یا در نقطه مقابل ...  بیشتر

عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری

گابریل ماکسل؛ الیسون موریس

دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 183-205

چکیده
  عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ...  بیشتر