نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توسعه فن­آوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن­آوری نوینی در زمینه تلفن ‌همراه شده است. یکی از مهم­ترین این فن­آوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن‌ همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی‌باشند. از آنجا که مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات‌گذاری و الزامات قانونی این فن‌آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش­های جدید در زمینه نظارت و مقررات­گذاری پیش روی دولت قرار می­دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن­آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges Facing Mobile Number Portability Technology and Government Supervision: With Emphasis on Ratifications 189 and 232 of Communications Regulatory Commission

چکیده [English]

 

The development of technologies associated to mobile, and, also increase of customers’ demands to take advantage from the foresaid technologies have led to new technologies on mobile. One of the most considerable technologies is to transfer the mobile operator, without any number portability. This issue is known significant; because there are some customers who cannot exchange their SIM card, although they may not be satisfied with their operator. Since achieving more economic profits and, growth of competition in telecommunication markets are known as goals of said prerogative, the economic aspects have influenced, so notably, on regulation and legal requirements of the technology. Hence, regarding the significance of the legal aspects of the event, to which it’s been referred, in this study, the legal aspects of technology are being analyzed. Both legal frameworks identified mandatory by the regulatory authority and considering regulation methods on the technology are analyzed in this article. Moreover, since this issue is a recent phenomenon in Iran, the legal aspects of the technology in Iran have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Number Portability Technology
  • Government Supervision
  • Communications Regulatory Commission
  • Ratifications 189 and 232
منابع
الف) فارسی
کتاب
- جاسبی، عبداالله، ( 1386)، اصول و مبانی مدیریت، تهران: انتـشارات دانـشگاه آزاداسـلامی.
 
مقاله­ها
-        اکبری، فیروز، (1388)، «تلفن­همراه، کاربردها وآسیب­ها»، پیام،  شماره 95.
-        کلانتری، عبدالحسین؛ حسنی، حسین، (1387)، «رسانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن‌ همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان»، رسانه - شماره 76.
-        مهدیزاده، شراره؛ خیلا، زهرا، (1392)، «تلفن­همراه، روابط اجتماعی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شماره 31.
 
ب) انگلیسی
Book
-        Waverman L, (2003), Regulatory Incentives and Deregulation in Telecommunications, in C. Robinson (ed), Competition and Regulation in Utility Markets, E. Elgar.
 
 
Articles
-        “On-net/Off-net Price Differentiation”(2011). Review of International Precedent, Telecommunications Management Group, Inc.
 
-        Sánchez, B. U., and Asimakopoulos, G, (2012),” Regulation and Competition in the European Mobile Communications Industry: An Examination of the Implementation of Mobile Number Portability”, Telecommunication Policy, Elsevier, Vol. 36, No. 3.
 
-        Stefan Buehler, Justus Haucap, (2004), “Mobile Number Portability”, Journal of Industry, Competition, and Trade, Vol. 4, No. 3.
 
-        Cave, M. and Crowther, P, (2008), “Pre-emptive Competition Policy meets Regulatory Anti-Trust”, European Competition, available at: http:// www.netcompetition.org/ antitrust/real-vs-contrived-modern-fcc-policy-thinking-part-20-obsolete communications-law-series.
 
-        Cho, D., Ferreira, P., & Telang, R, (2012), “The Impact of Mobile Number Portability on Switching Cost and Pricing Strategy”, Paper Presented at the 40th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy, Arlington, VA. available at: &EXT=pdf.
 
-        Competition and Regulation in a Converged Broadband World, http:// www.itu.int/ ITUD/treg/publications/Competitionregulation, pdf.
 
-        Italianer, Alexander, (2015), “Market Opening: Regulation vs Competition?, Director-General for Competition”, European Commission, 48th Innsbruck Symposium. available at: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2015_01_en.pdf.
 
 
-        Normatividad/ Resoluciones, (2009), This Resolution was Affirmed on Reconsideration by CRC Resolution, avaivbe at: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00005031.pdf.
 
-        On-net/O­-net Price Di­erentiation: Review of International Precedent,http:// www.cck.go.ke/regulations/downloads/interconnection_determination_no2_2010.pdf. The rule also applies to Dominant operators in the fixed telephony retail market.
 
 
-        StarHub - Infocomm Development Authority of Singapore, http:// www.ida.gov.sg/ News%20and%20Events/20050712123200.aspx? getPagetype=20.
 
-        Tabellini G, (2003), “Principles of Policymaking in the European Union: an Economic Perspective”, CESifo Economics Studies, 49. availble at; http:// www.dklevine.com/ archive/ refs 4506439000000000157.pdf.
 
-        Tahani Iqbal, (2011), “Mobile Number Portability in South Asia”, Proceedings of the 5th ACORNREDECOM Conference. Lima. Available at: http://lirneasia.net/ wp-content/ uploads/ 2010/02/ Mobile-2.0_MNP.pdf.
 
-        Valletti T, (2003), “Obligations that Can be Imposed on Operators with Significant Market Power: Access to Public Mobile Networks”, Paper for the European Commission.
 
-         مصوبات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ,http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=81dc50c7-45d4-4714-9713-abbf5845d729.