چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان‌ بین‌المللی: مطالعه موردی بانک جهانی

سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-33

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.50458.2340

چکیده
  در حقوق بین­الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده­ای از جمله سازمان­های بین ­المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت­ ها. با این وجود، تحولات حقوق بین ­الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می ­سازد. در حال حاضر، ...  بیشتر