مفهوم و قلمرو اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین‌الملل

سید قاسم زمانی؛ پویا برلیان

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.59799.2597

چکیده
  یکی از اصول مهم حقوق بین ­الملل آب، اصل "بهره ­برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می‌باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت­ های ذی­نفع در بهره­برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف ...  بیشتر

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان‌ بین‌المللی: مطالعه موردی بانک جهانی

سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.50458.2340

چکیده
  در حقوق بین­الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده­ای از جمله سازمان­های بین ­المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت­ ها. با این وجود، تحولات حقوق بین ­الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می ­سازد. در حال حاضر، ...  بیشتر