اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های تبیینی وقوع انقلابات

محمدحسین پناهی،

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 7-53

چکیده
  انقلابات معمولا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهانی می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیز و بزرگ اجتماعی، نتایج بسیاری در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی گذاشته است. یکی از نتایج انقلاب اسلامی اثری است که در نظریه پردازی های انقلاب گذاشته است. در این ...  بیشتر

اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 53-79

چکیده
  پرسش این است که «فارابی بحران سامان سیاسی راچگونه دلیل یابی،وبرای برون رفتِ آن چه تجویزآرمانی ارائه می دهد؟»،فرضیه پژوهش براساس الگوی جٌستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران، انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت، آرمان پیوند حکومت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی می باشد. برای ...  بیشتر

بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان

دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 79-119

چکیده
  وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به مثابه ...  بیشتر

چالش های دولت ملی در پاکستان و احتمالات آینده

غلام علی چگنی زاده،

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 119-153

چکیده
  مقاله ی حاضر در صدد است تا با نگاهی جدید به موضوع تحولات جاری پاکستان نشان دهد که ماهیت تحولات و چالش های کنونی، متفاوت از تمامی مقاطع بعد از استقلال این کشور است. شکل گیری مطالبات جدید در نیروهای اسلامی (که درنتیجه تحولات بین المللی، منطقه ای و ملی می باشد) مبانی ساخت قدرت در پاکستان را با چالشی جدید رو به رو ساخته است . از جمله آثار قطعی ...  بیشتر

آمریکا و دگرگونی در استراتژی کلان

حسین دهشیار

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 153-183

چکیده
  ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ خود استراتژی های متفاوت را باتوجه به جایگاه جهانی خود اختیار کرده است. این تغییر استراتژی کاملاً طبیعی بوده است. از انزواگرایی تا بین الملل گرایی؛اما آنچه همیشه ثابت بوده، ماهیت استراتژی ها که جملگی هدفشان در راستای ایجاد توانمندی اقتصادی، امنیت فیزیکی و اشاعه ارزشی بوده است.آمریکا امروزه استراتژی ...  بیشتر

الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت

سیاوش جعفری

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 183-209

چکیده
  هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی ...  بیشتر

مطالعه گفتمان در روابط بین الملل: نقد پژوهش و روش

حمیرا مشیرزاده

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، صفحه 209-260

چکیده
  با افزایش نفوذ پساساختارگرایى و پساتجددگرایى در حوزه ى روابط بین الملل طى دو دهه اخیر، مطالعه گفتمان، مورد توجه فزاینده اى قرار گرفته است. اما این مطالعات همیشه از سوى جریان اصلى روابط بین الملل به این متهم شده اند که فاقد روش هاى نظام یافته مطالعاتى هستند، به واقعیت هاى تجربى توجه نمى کنند و نتوانسته اند به یک برنامه پژوهشى شکل دهند. ...  بیشتر