حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

شمسایی محمد

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 7-25

چکیده
  مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ...  بیشتر

شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر

سیدقاسم زمانی

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 25-41

چکیده
  تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماریها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماریها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی ...  بیشتر

اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

محمود باقری

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 41-89

چکیده
  مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت ...  بیشتر

ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

نادر ساعد

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 89-117

چکیده
  جنگهای نامتقارن که در دکتریهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین ...  بیشتر

بزه دیدگان؛ حقوق و حمایتهای بایسته

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 117-139

چکیده
  حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی ...  بیشتر

بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار: وضعیت کشور فرانسه

ریموند گسن

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، صفحه 171-186

چکیده
  مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می ...  بیشتر