جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

محمد رضا ضیایی بیگدلی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 7-21

چکیده
  شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای ...  بیشتر

سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

محمد عیسی تفرشی؛ ابراهیم شعاریان ستاری

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 21-49

چکیده
  در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق ...  بیشتر

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

،ایرج بابایی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 49-91

چکیده
  مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که ...  بیشتر

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

فرهاد پروین

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 91-125

چکیده
  مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ...  بیشتر

غبن طرفینی

ناهید جوانمردی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 125-141

چکیده
  غبن در لغت به‌معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد،زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت‌ در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می‌شود. پس،جوهر غبن را باید در عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دانست.از جمله مبانی این خیار،قاعدهء «لا ضرر»و آیهء شریفهء«لا تأکلوا اموالکم بینکن الا ان تکون تجاره عن تراض منهم»و حدیث مربوط ...  بیشتر

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کورش کاویانی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 141-159

چکیده
    اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته ...  بیشتر

پذیرش فرهنگ زندان

حسین غلامی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، صفحه 159-175

چکیده
  باوجود شیفتگی‌های فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان‌ داده‌اند،اما در عمل،این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.در میان انتقادات فراوانی که بر کیفر حبس وارد شده است«پذیرش فرهنگ زندان‌1»به‌عنوان یکی از نتایج زیان بار اجرای این مجازات جایگاه‌ خاصی دارد،لیکن حقیقت آن است که این پدیده تنها ...  بیشتر