حقوق همبستگی و همبستگی بین‌المللی: چالش‌های فرارو و آخرین تحولات

مصطفی میرمحمدی؛ جلال صادقی

دوره 17، شماره 49 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-132

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.2372

چکیده
  نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نسل‌ها در حقوق بشر از یک‌سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه‌ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین‌المللی تلاش دارند طرحی ...  بیشتر

حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای

سیدقاسم زمانی؛ علی نواری

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37

چکیده
  در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...  بیشتر

پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو

محسن عبدالهی؛ علی حسنخانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 31-52

چکیده
  دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بین‌المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر ...  بیشتر

دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-103

چکیده
  در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی‌گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف ...  بیشتر

مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشر توسط شرکت‌های فراملی

محمدعلی صلح چی

دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 105-128

چکیده
  امروزه شرکت‏های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‏المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‏‏های مزبور و توسعه فعالیت آن‏ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‏های نوظهور در عرصه بین‏المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‏ویژه در پرتو ...  بیشتر

نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان

دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 173-190

چکیده
  با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...  بیشتر

بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی

محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی

دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 143-168

چکیده
  چکیده تلاش­های علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریه­ی «نسل­های حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد می­شود.  با توجه به این موضوع، عده­ایآن ­را حقوق متعلق به جمع می­دانند. ...  بیشتر

رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 71-113

چکیده
  » رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد  ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی ...  بیشتر

حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...  بیشتر

« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 185-206

چکیده
  کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر 476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001 مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع جامعه اروپایی توقیف شد. در ...  بیشتر

اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی

سیدقاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 203-243

چکیده
  ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد ...  بیشتر

حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

سید قاسم زمانی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 145-187

چکیده
  وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز ...  بیشتر

نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

محمدرضا ضیائی بیگدلی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 5-19

چکیده
  مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات ...  بیشتر