مفهوم، منزلت و صور برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان

عطااله صالحی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 325-359

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.39048.2070

چکیده
  گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. ...  بیشتر

بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین‌الملل

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان

دوره 22، شماره 67 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.52808.2418

چکیده
  بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت ­تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت­های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت­ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت­های دیگر بود. اصل تکلیف دولت‌ها به اتخاذ «تلاش بایسته» ...  بیشتر

حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟

امیرساعد وکیل؛ حسام نوروزپور

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 107-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.37957.2040

چکیده
  حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت‌ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می‌کوشند ...  بیشتر

احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟

عباسعلی کدخدایی؛ اسماء سالاری

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.20009.1473

چکیده
  سال‌ها طول کشید تا جامعة بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط‌زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در ...  بیشتر

تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل

مهدی فیروزآبادیان؛ محمود جلالی؛ لیلی رئیسی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1755

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است ...  بیشتر

حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای

سیدقاسم زمانی؛ علی نواری

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37

چکیده
  در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...  بیشتر

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست

محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-101

چکیده
  یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها ...  بیشتر

استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 63-92

چکیده
  مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین ...  بیشتر

ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین الملل

حسین شریفی طراز کوهی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 73-93

چکیده
  صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبت برخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر ...  بیشتر