تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19

ستار عزیزی؛ زهرا قدبیگی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.52794.2417

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...  بیشتر

ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی

فردین مرادخانی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 43-77

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53230.2441

چکیده
  حقوق اساسی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده‌های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه‌‌ای پرآشوب می‌زیست و شاهد قدرت ...  بیشتر

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت

سیدناصر سلطانی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.54357.2467

چکیده
  مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می‌کند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید ...  بیشتر

بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو

سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.55582.2497

چکیده
  از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می‌گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...  بیشتر

شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری

علیرضا ابراهیم گل؛ حسن خسروشاهی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 141-182

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.61654.2632

چکیده
  چکیدهدیوان بین­المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می­کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور ...  بیشتر

اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا

غفور قهرمانی؛ محمد شریف شاهی؛ سیدمحمدصادق احمدی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 183-213

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60355.2610

چکیده
  حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می‌باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می‌باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود ...  بیشتر

حقوق اشراقی لئون پترازیسکی؛ تأملی بر گذار از عقل و طبیعت اشیا به اشراق تجربی چون مبنای اعتبار حقوق

مهدی شهابی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 215-246

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.62722.2651

چکیده
  تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق ...  بیشتر

تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، صفحه 247-275

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.62688.2652

چکیده
  پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها ...  بیشتر