حقوق عمومی
دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه‌های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی

حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 9-45

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.58543.2562

چکیده
  تمام نظام­های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده­اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می­گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده ...  بیشتر

حقوق بین الملل
موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی

علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 47-79

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.58548.2563

چکیده
  یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...  بیشتر

حقوق عمومی
بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60529.2615

چکیده
  تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...  بیشتر

حقوق عمومی
آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم: با تأکید بر آرای برلین و مارکس

مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.44563.2200

چکیده
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...  بیشتر

حقوق عمومی
بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر

سعید شاه حسینى؛ قدرت الله رحمانی

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 141-170

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.64022.2690

چکیده
  یکی از واژه­های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه ...  بیشتر

حقوق عمومی
فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی

سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 171-202

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.64814.2704

چکیده
  فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم­ترین راه­های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می­باشد. شفافیت باعث می­شود تمامی اقدامات و فعالیت­ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می­شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق ...  بیشتر

حقوق بین الملل
الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- 19

محمدصالح انیسی؛ مهدی پیری؛ شیرین شیرازیان

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 203-235

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.62098.2641

چکیده
  قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای ...  بیشتر

حقوق بین الملل
تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

مهشید آجلی لاهیجی؛ سید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، صفحه 237-270

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.63539.2677

چکیده
  بی­تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین­الملل معرفی می­شود. با این ­حال تصمیمات دیوان بین­المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه­ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره­ برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه ...  بیشتر