حقوق بین الملل
نقدی بر پیش‌نویسِ توصیه‌های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم

آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 9-47

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.63030.2659

چکیده
  توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت ‌تأثیر خود قرار داده ‌است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی ‌است که با عنوان مزایای ناشی از هوش ‌مصنوعی مطرح شده ‌است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ ...  بیشتر

حقوق بین الملل
حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی

امینه مویدیان

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 49-81

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.65868.2731

چکیده
  ملت افغانستان بر اساس حقوق بین­الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت­های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین­المللی یک تعهد عام­الشمول ...  بیشتر

حقوق بین الملل
تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران

زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 83-118

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.64411.2695

چکیده
  تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجایی­که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می­افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی­رانی در تجارت بین­الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار ...  بیشتر

حقوق عمومی
آسیب‌شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 119-156

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.58972.2595

چکیده
  با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت،‌ ...  بیشتر

حقوق عمومی
اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر

مهدی مهدوی زاهد

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.70964.2840

چکیده
  از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی ...  بیشتر

حقوق بین الملل
مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه‌گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی

سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 181-219

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.64592.2699

چکیده
  حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...  بیشتر

حقوق عمومی
رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی

محمد جلالی؛ مهرداد آقایی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 221-253

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.65762.2728

چکیده
  اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولت‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع ...  بیشتر

حقوق عمومی
مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصرکاتوزیان

امید شیرزاد

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 255-287

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.66050.2736

چکیده
  مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه­گانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار ...  بیشتر

حقوق عمومی
حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، صفحه 289-315

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.63688.2684

چکیده
  مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین ...  بیشتر