دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
شماره 46
این شماره مربوط به بهار 1394 بوده که در شهریور ماه 94 به چاپ رسیده است.
شماره 45
این شماره مربوط به زمستان 1393 بوده و در اردیبهشت 1394 به چاپ رسیده است
شماره 44
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره 44 مربوط به پاییز 1393 بوده که در اسفندماه 1393 به چاپ خواهد رسید
شماره 43
شماره 43 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، مربوط به تابستان 1393، در بهمن ماه سال 1393 به چاپ رسیده است
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
قطار جهان‌شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام

سید محمد قاری سیدفاطمی؛ سعیده رحیم زاده؛ فاطمه بستانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 9-31

چکیده
  در طول تاریخ نظرورزی، جهان‌شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این‌که در مورد حقوق بشر می‌توان از گونه‌ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان‌شمول» به مثابة ایده‌ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ ...  بیشتر

پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو

محسن عبدالهی؛ علی حسنخانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 31-52

چکیده
  دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بین‌المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر ...  بیشتر

محصولات غذایی ترا ریخته و چالش‌های پیش‌رو از منظر حق بر غذا

محمود عباسی؛ نجمه رزمخواه

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 53-75

چکیده
  در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان ...  بیشتر

وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین‌المللی

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 77-103

چکیده
  به‌موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی ممنوع ‌است. در این مجموعه از مقررات اشاره‌ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد ...  بیشتر

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری

محمدحسین زارعی؛ خدیجه شجاعیان

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 105-129

چکیده
  در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته ...  بیشتر

علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

سیدناصر سلطانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 131-164

چکیده
   هرچند تلاش‌هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش‌ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق‌کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی‌های تاریخی این کوشش‌ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن ...  بیشتر

تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک

فرهاد طلایی؛ الهام حیدری

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، صفحه 165-200

چکیده
  آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه‌های امروزی بشر است. اسناد بین‌المللی زیست‌محیطی تعهدات و نیز مسئولیت‌هایی را برای دولت‌ها در زمینة حفاظت از محیط‌زیست در برابر پسماندها به وجود آورده‌اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت‌ها و نیز مسئولیت آن‌ها برای حراست از محیط‌زیست در برابر پسماندها به‌ویژه ...  بیشتر