حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11166.1262

چکیده
  حقوق فرهنگی توسعه­نایافته­ترین حق­های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه­ اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت­ها و اشخاص متعلق به آن­ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته­ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره­ 21 خود در رابطه با مشارکت در ...  بیشتر

اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری

علی حسنخانی؛ جمال سیفی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11593.1268

چکیده
  در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی‌ شده در عرصة روابط بین­الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان­دیده می­تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین­المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به­ویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را ...  بیشتر

گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل

جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.10684.1252

چکیده
  در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان­های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن­گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه­آمبودزمان» یا «آمبودزمان­مانندها» طبقه­بندی می­شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و ...  بیشتر

سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای

سعید شجاعی ارانی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11565.1266

چکیده
  سالانه­بودن و فراسالانه­بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه­ای و فرآیند بودجه­ریزی اعمال می­شوند. این دسته از بایسته­های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه­ای دولت و پارلمان پایه­گذاری شده­اند.در این نوشتار، که هدف­ آنارزیابی سیستم بودجه­بندی ایران در پرتو اصول ...  بیشتر

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی

محمدصالح عطار؛ حسن سواری

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.10412.1247

چکیده
  معاهده منشور انرژی موافقت نامه‌های بین‌المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می‌بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین‌المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین‌المللی، برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خوانشی جدید از تعهدات بین‌المللی در ...  بیشتر

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.8834.1193

چکیده
  از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن‌ها ...  بیشتر

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی

مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، صفحه 84-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.12522.1299

چکیده
  قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها ...  بیشتر